Hieronder vind u de algemene voorwaarden van Accentic Internationaal Zakendoen & Communiceren.

Inhoudsopgave

1. Definities
2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
3. Offertes en totstandkoming van opdrachtovereenkomst
4. Uitvoering van de opdrachtovereenkomst
5. Looptijd en beëindiging van de opdracht
6. Wijziging van de opdrachtovereenkomst
7. Geheimhoudingverplichting en auteursrechten
8. Betaling en incasso
9. Niet nakoming en annulering
10. Rechtstreekse arbeidsverhouding
11. Referenties & testimonials
12. Overmacht en aansprakelijkheid
13. Gebreken, klachten en geschillenbeslechting
14. Toepasselijk recht
15. Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden

Klik op de volgende link voor de volledige inhoud:  Accentic Algemene Voorwaarden 2013