internationaal teams managen

Internationale Teams

Doel en inhoud

Steeds meer bedrijven en organisaties hebben te maken met de internationalisering van hun activiteiten. Daardoor hebben ze vaak internationale medewerkers in dienst of werken ze nauw samen met lokale vertegenwoordigers of partners in het buitenland al dan niet op projectbasis. Deze internationaal samengestelde teams kennen veel voordelen. Ze zorgen voor meer creativiteit, innovatie, een positief imago en vooral een betere dienstverlening aan klanten die ook zeer divers/internationaal zijn. Echter, deze voordelen kunnen alleen gerealiseerd worden als er op een adequate wijze wordt omgegaan met alle uitdagingen die internationale teams met zich meebrengen. Taalbarrières en culturele verschillen zijn de grootste uitdagingen daarbij. Vooral als de contacten virtueel (telefonisch of via video calls) plaatsvinden, waarbij er niet veel non-verbale communicatie plaatsvindt.

Miscommunicaties kunnen ervoor zorgen dat er spanning en zelfs conflicten ontstaan tussen medewerkers onderling of medewerkers met de leidinggevenden. In het ergste geval kunnen deze situaties leiden tot een onplezierige werksfeer, frustratie en verlies aan motivatie op de werkvloer. Ook de klanten en partners kunnen op een gegeven moment daarvan last krijgen omdat leveringen of projecten stil komen te liggen. Het goede nieuws is dat het allemaal niet zo ver hoeft te komen. Door meer begrip, bewustwording en de juiste kennis, competenties en tools kunnen een hoop problemen voorkomen worden. Deze training heeft tot doel om u deze kennis en competenties aan te reiken.

Tijdens de training zullen verschillende aspecten van samenwerken en managen van internationale teams behandeld worden.

Onderwerpen die o.a. aan bod zullen komen zijn:

  • Omgang en samenwerken met andere culturen
  • De Nederlandse (bedrijfs)cultuur vs. de andere cultuur (bijv. Azië of Midden-Oosten of een specifieke land of landen)
  • Verklaren van gedrag op basis van culturele verschillen
  • Praktische aspecten van samenwerken en managen van internationale teams: vergaderen (telefonisch, video calls of face to face), afspraken en deadlines, overbrengen van goed en slecht nieuws, aanspreken en complimenten geven, delegeren en beoordelen.

De training kan gericht zijn op een of meerdere culturen/landen afhankelijk van de samenstelling van uw internationale teams. Het accent van de training ligt op de werksituatie van de deelnemer. De training is interactief: er wordt gewerkt met cases, rollenspelen en audiovisueel materiaal. De training is dus niet alleen gericht op het verkrijgen van theoretische kennis en inzicht maar vooral op de toepassing van de kennis in de werkpraktijk van de deelnemer.

Resultaat

Na het volgen van deze training heeft de deelnemer:

  • Uitgebreide kennis van (inter)culturele dimensies van samenwerken met en managen van internationale teams
  • Voldoende praktische vaardigheden om optimaal samen te werken met en leiding te geven aan internationale teams
  • De vaardigheid en het vormogen om nog effectiever en relaxter om te gaan met de uitdagingen die internationale teams teams met zich meebrengen

Voor wie

Deze training is bedoeld voor medewerkers, managers van internationaal opererende bedrijven of organisaties die te maken hebben met internationaal samengestelde teams (lees ook diverse teams) in Nederland of in het buitenland.

Duur en locatie van de training

De training kan zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd. Duur van de training is afhankelijk van uw vraag en leerdoel. Wij bieden trainingen van 1 dag tot een hele week. We hebben verschillende trainingslocaties verspreid over het hele land (o.a. in Den Haag – Utrecht  – Amsterdam – Rijswijk – Eindhoven – Zwolle). Indien gewenst kan de training ook in-company of digitaal (online) plaatsvinden.

Werkwijze

Na uw aanmelding nemen we z.s.m. contact met u op. In een kort (telefonisch/video) intakegesprek bespreken we dan wat uw leerdoelen en wensen zijn. In overleg met u bepalen we wat de inhoud, duur en planning van een training wordt.

Certificaat

Deelnemers krijgen na afloop van de training een certificaat uitgereikt.

Interesse?

Nu inschrijven Of voor meer informatie mail ons: info@accentic.nl