internationaal communiceren

Effectief internationaal communiceren & zakendoen

Doel en inhoud

Het belang van goed communiceren met uw buitenlandse klanten en partners wordt steeds groter. Uit diverse internationale onderzoeken blijkt dat steeds meer bedrijven en organisaties kennis van vreemde talen en inzicht in (inter)culturele aspecten als noodzakelijke competenties beschouwen bij het welslagen van hun internationale plannen en ambities. Deze training heeft tot doel om u inzicht en praktische handvatten te geven waarmee u in staat wordt gesteld om uw internationale targets en ambities sneller en effectiever te realiseren. De training kan zowel generiek als gericht op een regio (bijvoorbeeld Azie of Midden-Oosten) gevolgd worden.

Bij internationaal communiceren gaat het vaak om meer dan alleen maar de simpele do’s en don’ts van een bepaalde cultuur. Deze do’s en don’ts helpen u bij het verkrijgen van de eerste indrukken en de zichtbare aspecten van een cultuur. Echter, bij succesvol en duurzaam internationaal zakendoen en samenwerken is nog veel belangrijker om ook nadere kennis te nemen van de onzichtbare aspecten van een cultuur. Een bekend voorbeeld in dit verband is dat in bepaalde culturen mensen de gewoonte hebben dat ze te laat op een afspraak komen. Ook al weet u dat dan van de do’s en don’ts van een land, u zult het toch elke keer vervelend vinden als mensen elke keer te laat op een afspraak komen. De zaak wordt misschien anders als u weet waarom die mensen te laat komen en, het allerbelangrijkst, hoe u daar het beste mee kunt omgaan. Tijdens deze training worden deze en nog meer van soortgelijke situaties behandeld.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

  • Modellen en theorieën ter verklaring van cultuurverschillen
  • Effectief en zakelijk omgaan met culturele verschillen (gericht op een land of regio). Met aandacht voor de zichtbare en onzichtbare cultuurverschillen, verbale en non-verbale communicatieaspecten
  • Verschil in communicatiestijlen en hoe je daarmee kunt omgaan
  • Relaties opbouwen en onderhouden
  • Ontmoeten en begroeten, vergaderen en samenwerken
  • Omgaan met praktische aspecten bij internationaal zakendoen zoals tijd en deadlines, man-vrouw verhouding etc.

Het accent van de training ligt op de specifieke werksituatie van u. De training is interactief: er wordt gewerkt met cases, rollenspelen en audiovisueel materiaal. De training is dus niet alleen gericht op het verkrijgen van theoretische kennis en inzicht maar vooral op de toepassing van de kennis in de werksituatie van de deelnemer.

Resultaat

Na het volgen van deze training heeft de deelnemer:

  • Kennis en inzicht in cultuurverschillen
  • Inzicht in diverse normen en waarden (al dan niet gericht op een land of regio)
  • Kennis over omgangsvormen, gewoontes en etiquette (eventueel specifiek gericht op een land of regio)
  • Het vermogen beter en relaxter om te gaan met de cultuurverschillen

Voor wie

Deze training is bedoeld voor CEO’s, internationale sales of exportmanagers en overige omedewerkers van internationaal opererende bedrijven of organisaties die te maken hebben met klanten/zakenpartners die een andere culturele achtergrond hebben.

Duur en locatie van de training

De training kan zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd. Duur van de training is afhankelijk van uw vraag en leerdoel. Wij bieden trainingen van 1 dag tot een hele week. We hebben verschillende trainingslocaties verspreid over het hele land (o.a. in Den Haag – Utrecht  – Amsterdam – Rijswijk – Eindhoven – Zwolle). Indien gewenst kan de training ook in-company of digitaal (online) plaatsvinden.

Werkwijze

Na uw aanmelding nemen we z.s.m. contact met u op. In een kort (telefonisch/video) intakegesprek bespreken we dan wat uw leerdoelen en wensen zijn. In overleg met u bepalen we wat de inhoud, duur en planning van een training wordt.

Certificaat

Deelnemers krijgen na afloop van de training een certificaat uitgereikt.

Interesse?

Nu inschrijven Of voor meer informatie mail ons: info@accentic.nl